ПСИХОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Збірник наукових праць
Психологія: теорія і практика

У збірнику наукових праць представлені найбільш актуальні роботи з теоретичних та практичних досліджень в галузі психологічних знань, розкрито проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок дослідників. Збірник висвітлює теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психологічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців.

Публікується два рази на рік.

Співзасновники журналу:

Мукачівський державний університет

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Мова видання:  українська, англійська, німецька, російська, польська, угорська, словацька.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого

засобу масової інформації КВ №23077-12917ПР

Основні принципи  й тематична спрямованість: розвиток і поширення наукових психологічних знань на безоплатній основі.

Збірник наукових праць адресований професійним психологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку теорії і практики психологічної науки.

Редакційна колегія журналу керується у своїй роботі міжнародними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Збірники наукових праць:

Випуск 1 (1) 2018

→ Переглянути наукові статті

→ Завантажити увесь випуск

Випуск 2 (2) 2018

→ Переглянути наукові статті

→ Завантажити увесь випуск