Барчі Б.В. Тривожність студентів першого курсу як психолого-педагогічна проблема

УДК 159.942.5-057.875

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-7-13

Барчі Б.В.
кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри психології,
Мукачівський державний університет

ТРИВОЖНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Анотація. Стаття присвячена проблемі психологічних особливостей тривожності та її зв’язку з навчальною діяльністю студентів. В статті поданий ґрунтовний аналіз проблеми типологічної різноманітності феномену тривожності, проаналізовано причини тривожності студентів першого курсу денної форми навчання, висвітлені основні підходи до вивчення тривожності. У статті представлено результати емпіричного дослідження рівня особистісної та реактивної тривожності у студентів-першокурсників в реальних умовах навчальної діяльності. Проаналізовано різницю в результатах оцінки реактивної і особистісної тривожності. Обґрунтовано необхідність проведення соціально-психологічного тренінгу з вирішення даної проблеми.

Ключові слова: тривожність, особистісна тривожність, реактивна тривожність,  тривога, невротичність, навчальна успішність, студент.

Завантажити статтю в PDF