Барчій М.С.,Алмаші С.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

УДК 159.922.63:316.454.52-053.9

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-14-19

Барчій М.С.
старший викладач кафедри психології,
Алмаші С.І.
старший викладач кафедри психології,
Мукачівський державний університет

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Анотація. У статті здійснений теоретичний аналіз міжособистісного спілкування осіб похилого віку. Представлено результати емпіричного дослідження. Зроблено висновок щодо недостатнього рівня розвитку міжособистісного спілкування осіб похилого віку та необхідності цілеспрямованого впливу на нього з метою його оптимізації. Окреслено перспективу подальшої роботи, яка полягає у підготовці програми соціально-психологічного тренінгу з розвитку міжособистісного спілкування осіб похилого віку.

Ключові слова: особи похилого віку, міжособистісне спілкування, чинники міжособистісного спілкування, геронтогенез, самотність, депресія.

Завантажити статтю в PDF