Березовська Л.І. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

УДК  364-787.522:378.-057.875

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-20-26

Березовська Л.І.
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології,
Мукачівський державний університет

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена проблемі адаптації студентів першого курсу до закладу вищої освіти.  Розкрито окремі теоретичні основи розуміння адаптації студентів до навчання у закладі вищої освіти. Представлено результати емпіричного дослідження адаптованості студентів першого курсу до навчальної групи та навчальної діяльності. Описано отримані дані анкетування щодо задоволеності умовами навчання у закладі вищої освіти. Проаналізовано мотивацію, якою керуються у навчанні студенти першого курсу (отримання диплому, набуття знань, оволодіння професією). Визначено взаємозалежність між проявами адаптованості у закладі вищої освіти та проявом особистісної та ситуативної тривожності. Окреслено перспективи подальшого дослідження.

Ключові слова: адаптованість до навчання, адаптованість до навчальної групи, мотивація до навчання, особистісна тривожність, ситуативна тривожність. 

Завантажити статтю в PDF