Горбань Г.О. ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ВТОРИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

УДК 159.9:316.6:373(477)

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-43-52

Горбань Г.О.
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології,
Запорізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ВТОРИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація. У статті обґрунтовано основні суспільні тенденції, що зумовлюють необхідність вторинної соціалізації в сучасному суспільстві, визначено вимоги до педагога сучасної школи, які зумовлюють збільшення загального психологічного навантаження на нього. Окреслено основні завдання та проблеми, з якими стикається педагог в умовах розбудови нової української школи. Проаналізовано особливості психологічного супроводу вторинної соціалізації педагога в освітньому просторі. Визначено пріоритети підготовки практичного психолога освітнього закладу до роботи з педагогами. Розкрито умови, які ускладнюють взаємодію психолога з педагогами та здійснення психологічного супроводу його діяльності.

Ключові слова: соціалізація, вторинна соціалізація, особистість, освітня взаємодія, нова українська школа, психологічний супровід, професійна діяльність, практичний психолог.

Завантажити статтю в PDF