Гошовський Я.О. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗАКЛАДОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ: РЕВІТАЛІЗАЦІЙНИЙ РАКУРС

УДК 165.62:159.922

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-53-56

Гошовський Я.О.
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогічної та вікової психології,
 Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ  ЗАКЛАДОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ: РЕВІТАЛІЗАЦІЙНИЙ РАКУРС

Анотація. У статті висвітлено основні підходи до розуміння змістово-функціональної суті феномену закладової (інституційної) депривації. Відзначено негативну й гальмівну роль деприваційних обмежень на загальноособистісний розвиток дітей, позбавлених сімейної опіки. Наголошено, що якраз різнотипна психічна депривація, яка культивується і навчально-виховних закладах закритого типу, чи не найбільшою мірою сповільнює перебіг особистісної психогенези, забарвлюючи її дискомфортними й девіантними сегментами.

Ключові слова: депривація, закладова/інституційна депривація, діти, позбавлені сімейної опіки, освітній заклад інтернатного типу, ревіталізація.

Завантажити статтю в PDF