Корнієнко І.О. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МІКРОСОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК КОМПОНЕНТА ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

УДК: 159.923

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-57-65

Корнієнко І.О.
кандидат психологічних наук, доцент,
Мукачівський державний університет

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МІКРОСОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК КОМПОНЕНТА ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

Анотація. У статті розглянуто проблему зміни ролі мікросоціального середовища у сучасному життєвому просторі. Визначено категорії мікросоціального середовища, повсякденності, синегретики. Розглянуто характеристики неврівноваженого соціального середовища. Проаналізовано причини соціальної нестійкості та роль екзистенційних проблем у життєвому просторі особистості. Актуалізовано розгляд процесів маргіналізації суспільства як наслідку процесів індивідуалізації.

Ключові слова: індивідуалізація, маргіналізація, мікросоціальне середовище, життєвий простір, синергетика.

Завантажити статтю в PDF