Костю С.Й. ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК  378.011.3.015.311:159.9

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-66-73

Костю С.Й.
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри  психології,
Мукачівський державний університет

ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті висвітлюється психологічна готовність як центральна ланка серед інших видів готовності, яка виражається в єдності професійно важливих якостей та направленості студента на майбутню діяльність, а також  результати емпіричного дослідження, встановлено зв’язок індивідуально-психологічних особистісних характеристик суб’єктів з вибором певних копінг-стратегій та спрямованістю особистості.

Ключові слова: психологічна готовність, професійне становлення, онтогенез, студенти-магістри, особистість.

Завантажити статтю в PDF