Марценюк М.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

УДК 159.9:37.013.77

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-74-82

Марценюк М.О.
кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри психології,
 Мукачівський державний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розглядається питання ціннісних орієнтацій особистості. Проаналізовано зміст основних підходів у психології щодо його дослідження. Висвітлено актуальність процесу ціннісного самовизначення та становлення системи ціннісних орієнтацій у студентської молоді. Підкреслено важливість проблеми психологічної діагностики ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Розглянуто роль ціннісних орієнтацій у формуванні особистості юнацького віку. Здійснено дослідження та проаналізовано реалізація ціннісних орієнтацій особистості у реальних умовах життєдіяльності, описані пріоритети та ступені значущості ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді.

Ключові слова: розвиток особистості, ціннісні орієнтації, ціннісне самовизначення, професійна діяльність, студентська молодь.

Завантажити статтю в PDF