Моргун І.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

УДК  378: 373-056. 2/.3:159.9

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-100-111

Моргун І.В.
старший викладач кафедри англійської філології та
методики викладання іноземних мов,
Мукачівський державний університет

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Анотація. У статті розглядається проблема формування інклюзивного освітнього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводяться аргументи на користь перебування усіх учнів в інклюзивному освітньому середовищі.

Висвітлено теоретико-методологічні основи навчання молоді в інтегрованому освітньому середовищі. Визначено філософські, педагогічні та психологічні основи викладання у вищій школі та готовності майбутніх учителів до взаємодії з учнями інклюзивної форми навчання. Розкрито специфіку ролі вчителя при інтеграції дітей з особливими освітніми потребами  і виховання їх в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Зазначено, що  головною метою соціального розвитку сучасного суспільства є повага до людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств населення, в тому числі й осіб з обмеженими можливостями здоровя. Раціональна організація навчання є одним із найбільш ефективних засобів реалізації  навчання та  розвиток учнів із окресленими проблемами.

Ключові слова: інклюзія, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне освітнє середовище, інтегроване освітнє середовище, креативність, професійна адаптація, розвивальне навчання, реабілітаційна педагогіка.

Завантажити статтю в PDF