Штих І.І. ДО ПИТАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

УДК: 378.011.3-052:159.922.7

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-128-134

Штих І.І.
старший викладач кафедри психології,
Мукачівський державний університет

ДО ПИТАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Анотація. В статті йде мова про психічне здоровя студентської молоді як складову здоровя, розглядаються причини його порушення. Аналізуються погляди представників різних теоретичних підходів на проблему психічного здоров’я; розкривається зміст поняття культури здоровя, підкреслюється її значення як умови підтримання психічного здоровя особистості. Перелічені критерії психічного здоров’я, особливої уваги серед яких заслуговує критерій психічної рівноваги. Подані результати власних досліджень та  їх інтерпретація.

Ключові слова: психічне здоровя, психологічне здоровя особистості,  культура здоровя, критерії психічного здоровя,  здоровий спосіб життя.

Завантажити статтю в PDF