Титаренко Т.М. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПЕРЕЖИЛА ТРАВМУ

УДК 159.922:37.013.77

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-112-119

Титаренко Т.М.
доктор психологічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
завідувач лабораторії, Інститут соціальної
та політичної психології НАПН України

СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПЕРЕЖИЛА ТРАВМУ

Анотація. Психологічне благополуччя визначено як готовність особистості до життєтворення, самоздійснення у непередбачуваних умовах. Розглянуто особистісні чинники досягнення благополуччя: комунікативний, просоціальний та інтернальний. З’ясовано базовий спосіб досягнення психологічного благополуччя (формування полівалентного ставлення до травми) та  допоміжні  способи його підтримання у складних умовах (здатність  інтегрувати травматичний досвід; досягати балансу між внутрішньою автономією і навичками взаємодії з оточенням; підвищувати самоефективність).

Ключові слова: Психологічне благополуччя, особистість, життєтворення, ставлення до травми, травматичний досвід.

Завантажити статтю в PDF