Юрков О.С. ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ШКОЛІ

УДК  137.091.12:159.964.21-051

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-142-150

Юрков О.С.
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри психології,
Мукачівський державний  університет

ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ШКОЛІ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню змісту психологічної підготовки менеджерів освіти, вчителів щодо управління конфліктамиу школі. Розкрито теоретичні основи розуміння психологічної підготовки кадрів до управління конфліктами у професійній діяльності. Описано алгоритм дій психолого-педагогічних кадрів при вирішенні конфліктів. Проаналізовано виховні та адміністративні способи вирішення конфліктів.  Представлено рекомендації психолого-педагогічним кадрам з конструктивного вирішення конфліктів у школі.

Ключові  слова: конфлікт, підготовка психолого-педагогічних кадрів, структура психологічної готовності,чинники,які грають у конструктивному вирішенні конфліктів.

Завантажити статтю в PDF