Результати вступних випробувань

ОС БакалаврОС МагістрАспірантура
Результати фахового вступного випробування (скорочений термін навчання)

Результати додаткового вступного випробування (скорочений термін навчання)


Результати додаткового вступного випробування

Заочна форма навчання

Результати фахового вступного випробування


 

 

Результати додаткового  вступного випробування

Денна форма навчання

Результати вступних випробувань з іноземної мови

Результати фахового вступного випробування