САХАРНАЦЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Назва дисертаційної роботи: Формування  організаційно-економічного механізму  екологізації  лісового  комплексу регіону

Дата захисту: 30.06.2016

Назва спеціальності: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.

Матеріали для завантаження: