Про конкурс «Новий колорит»

Участь студентів технологічного профілю підготовки в творчих конкурсах та конкурсах дизайнерів являється важливою умовою підвищення якості освітніх послуг конкретного навчального закладу, свідченням його готовності до подальшого вдосконалення. Тому конкурсам молодих дизайнерів на технологічному факультеті Мукачівського державного університету (МДУ) завжди надавалось вагоме значення в контексті високопрофесійної підготовки майбутніх кадрів для потреб легкої промисловості в західному регіоні України. Починаючи з 1998р., ще тоді Мукачівський технологічний інститут започаткував студентські конкурси дизайнерів одягу «Нова мода», «Сезони моди в Мукачеві», і, починаючи з 2003р. - «Новий колорит».

Конкурс молодих дизайнерів «Новий колорит» проводиться з метою сприяння розвитку творчого потенціалу серед майбутніх українських дизайнерів та надання їм реальних перспектив подальшого професійного зросту. Можливість представлення своєї роботи на конкурсі та поборотися за перемогу в ньому являється для студентів дієвою мотивацією їх творчої активності. Спілкування в рамках такого конкурсу розширяє професійний кругозір та збагачує художню культуру студентів - майбутніх конструкторів та дизайнерів, які незабаром будуть визначати місце українського дизайну в світовому художньому процесі.

Організація і проведення всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів в МДУ є показником його відкритості і прагнення до співпраці з іншими ВНЗ, впевненості у власній конкурентній здатності на ринку національної освіти. Важливою є також неформальна, але зацікавлена взаємодія викладачів, яка стає базою для обміну досвідом, авторськими педагогічними методиками і творчими ідеями. Зустрічі студентів і педагогів з різних ВНЗ на великих конкурсних заходах сприяють подоланню культурної та інформаційної ізольованості віддалених від центра дизайнерських шкіл та регіональної розмежованості. Конкурси наглядно демонструють потенціал конкретних дизайнерських шкіл: їх якісний рівень, художньо-стилістичні переваги, професійну специфіку.

За роки проведення конкурсів молодих дизайнерів в стінах Мукачівського державного університету студенти технологічного факультету та Виноградівського державного коледжу МДУ мали можливість зустрітися і позмагатися з студентами з різних ВНЗ нашої держави та ближнього зарубіжжя:

- Київського національного університету технологій та дизайну
- Хмельницького національного університету
- Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ)
- Львівської національної академії мистецтв
- Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)
- Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва
- Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва ЛНАМ
- Чернівецького коледжу дизайну та економіки
- Санкт-Петербуржського державного університету технологій та дизайну (Росія) та ін.

Результати конкурсу «Новий колорит- 2010»

м. Мукачево, вул. Федорова, 5, МДУ, корпус №3;
тел.: (03131) 2-21-00 каф.ТКШВ
тел: (03131) 2-25 -84 каф.ТКВШ