Сертифікати. Наука майбутнього 1(1) 2018

Боднар М. І., Іванова В. В. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ І ОСМИСЛЕННЯ СВІТУ ДОРОСЛИХ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Брецко І. І., Гольцапфел Ю. O. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВАЖКОВИХОВУВАНИХ ПІДЛІТКІВ
Брецко І. І., Маринець О. І. ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Брецко І. І., Марушка В. Я. ОСНОВИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Вагерич Н. С., Товканець Г. В. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Волошин Г.П., Барчій М.С ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Галас І. І., Ямчук Т. Ю. ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
Герзанич Г.А., Костю С.Й. СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Гичка Т.І., Молнар Т.І. РОЗВИВАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
Граб М.В., Лалак Н.В. ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Данкович А.М., Розман І.І. МІЖОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
Дзюбайло О.А., Моргун І.В. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ЛІНГВОСОЦІУМІ
Зайцева Т.А., Швардак М.В. ГОТОВНІСТЬ ТА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ-ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
Запорожану М.І., Іванова В.В. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Кедик Є.М. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Маслій І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД
Матяш І.І., Молнар Т.І. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Машіка М.І., Габовда О.В. АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ В УКРАЇНІ
Микулін Ю.М., Кузьма-Качур М.І. ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Мішко М.В., Теличко Н.В. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ І ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Островка А. І., Фенцик О. М. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Пагутяк Ю.М., Розман І.І. ПРИВАТНІ ШКОЛИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Полажинець І. Ю., Іванова В.В. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Радик В.В., Розман І.І. СЕРЕДНЬОВІЧНА ПЕРСЬКО-ТАДЖИЦЬКА ЛІТЕРАТУРА: СУКУПНІСТЬ ПИСЬМОВИХ ТВОРІВ
Розман I.I., Марушка В.Я. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБIЖНОЇ ЛIТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 19 СТОЛIТТЯ
Росола П. П., Алмашій І. І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДОВІДПОВІДНОЇ МОДЕЛІ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ
Сідун М.М., Марушка В.Я. КОМПОНЕНТИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЗДІБНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Фенчак Л.М., Сеньків Ю.А. ВПЛИВ РОДИННИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Чакава М.А., Ямчук Т.Ю. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
Щербан Т. Д., Шафранська Є. В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У СИТУАЦІЯХ КОНФЛІКТУ