Слово ректора

Шановні друзі! Шановні студенти! Шановні колеги!

 Мукачівський державний університет – багатопрофільний навчальний заклад, провідний центр культури, науки, освіти регіону.  Основою сучасної концепції розвитку університету є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки та переходу на інноваційний шлях розвитку.

Наш університет – це велика і дружня родина, з великими науковими та культурними традиціями, зі своєю історією, випускники якої досягли значних успіхів за отриманою спеціальністю. Головним у діяльності вузу є побудова ефективних взаємовідносин у системі «студент – викладач»,  які здатні забезпечити перетворення потенційних можливостей кожного з них у творчі здібності.

Молодим людям, які прагнуть стати студентами нашого університету, ми пропонуємо широкий спектр напрямів (спеціальностей) підготовки за усіма освітніми рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Важливість та актуальність спеціальностей, за якими здійснюється навчання у вузі, підтверджує те, що випускники працевлаштовані, причому працюють за отриманим фахом.

Науково-педагогічний колектив трудиться в умовах швидких освітніх та інформаційних змін, у вузі реалізовуються прогресивні методи навчання, використовується досвід вітчизняних та зарубіжних науковців. Освітнє середовище університету сприяє постійному самовдосконаленню та саморозвитку студентів. Вуз надає можливість молоді апробувати знання на практиці. В останні роки університет активно освоює міжнародний освітній простір.

Життя наших студентів різноманітне та захоплююче. Молоді люди мають можливість проявити свої таланти не тільки у навчанні, але і на сцені у різних творчих колективах, у спортивних секціях та у громадській роботі. У нас активна та ініціативна студрада. Із великим задоволенням студенти організовують та приймають участь у різноманітних святах та університетських заходах.

Наші випускники – це наша гордість. Багато з них – це творча та інтелектуально когорта еліти краю. Їх фахова компетентність є запорукою утвердження Закарпаття в економічному, соціальному, культурному та освітньому просторі.

Бажаю абітурієнтам правильного вибору професії, студентам успішного навчання, а колегам – творчої праці, наукових та професійних звершень.

З повагою                                                   Тетяна Щербан