Спеціалізована вчена рада К 62.147.01

Про раду

Про раду

При Мукачівському державному університеті  діє спеціалізована вчена рада  К 62.147.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Строком дії спецради згідно з наказом  МОН України за № 693 від 10.05.2017 до 31 грудня 2019 року включно.

Склад спеціалізованої вченої ради Мукачівського державного університету К62.147.01
Голова ради:
 • Пітюлич Михайло Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.04.
Заступник голови:
 • Проскура Володимир Федорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.05.
Вчений секретар:
 • Ігнатишин Марія Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.04.
Члени ради:
 • Бочко Олена Юріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 08.00.04;
 • Гоблик Володимир Васильович, д.е.н., доцент, перший проректор, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.05;
 • Гоблик-Маркович Надія Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.05;
 • Іщук Світлана Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.04;
 • Білак Геогрій Георгійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.05;
 • Кампо Георгіна Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05;
 • Ковальчук Світлана Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Ліба Наталія Степанівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.05;
 • Мілашовська Ольга Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.05;
 • Нестерова Світлана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Папп Василь Васильович, д.е.н., професор, проректор, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Пугачевська Катерина Йожефівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Слава Світлана Степанівна, к.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05;
 • Черничко Тетяна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Шевчук Ярослав Васильович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій», спеціальність 08.00.05.