Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за денною та заочною формою навчання в межах вакантних місць ліцензійного обсягу на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб:

  1. які вступають:
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в межах вакантних місць ліцензійного обсягу;
  • на основі базової та повної вищої освіти (ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутої за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) в межах вакантних місць ліцензійного обсягу;

2) які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконали у повному обсязі навчальний план і хочуть здобувати ступінь бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в межах вакантних місць ліцензійного обсягу на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб.

Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 18.00 година

26 липня 2019 року

Строки проведення вступних випробувань 27 липня – 03 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування 04 серпня  2019 року
Строки виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 06 серпня 2019року
Терміни зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 07 серпня 2019 року
Дозарахування (можливе при наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня 2019року