Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченими термінами навчання) за денною та заочною формою навчання:

Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019року
Закінчення прийому заяв та документів

18.00 година

22 липня 2019 року

Строки проведення вступних випробувань 23 липня – 30 липня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 31 липня  2019 року
Строки виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця державного замовлення
05 серпня 2019 року

на місця за кошти

фізичних/ юридичних осіб

09 серпня 2019 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
06 серпня 2019 р.

на місця за кошти

фізичних/ юридичних осіб

10 серпня 2019 року
Дозарахування (можливе при наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня 2019 року