Акредитація

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2017 року № 1265-А з 29 листопада 2017 року на кафедрі туризму і рекреації розпочала роботу експертна комісія з метою проведення акредитації бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» під головуванням доктора економічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету Брича Василя Ярославовича та члена комісії кандидата економічних наук, доцента кафедри туризму та рекреації Київського національного торгівельно-економічного університету Забалдіної Юлії Борисівни. Комісія працюватиме в період з 29.11.2017 р. по 01.12.2017 р. відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.