Вчена рада

Положення про вчену раду Мукачівського державного університету

Регламент роботи вченої ради Мукачівського державного університету

Склад вченої ради

Про внесення змін до наказу №256-з від 30.12.2016 «Про склад вченої ради університету»

План роботи вченої ради

Переглянути рішення  вченої ради:

2014/2015 н.р

18.09.2014

Підсумки роботи МДУ за 2013-2014 н.р. та завдавння на 2014-2015 н.р

30.10.2014

Про роботу приймальної коміісії МДУ у 2014 році.

Концепція діяльності

Перспективний план

02.12.2014

Про навчально-методичну, наукову і виховну роботу факультету туризму і готельно-ресторанного бізнесу.

23.12.2014

Про наукову роботу і перспективи науково-дослідної діяльності університету.

26.02.2015

Про виконання бюджету університету в 2014 році та ухвалення фінансового плану МДУ на 2015 рік

Про затвердження кандидатур наукових керівників, тем наукових досліджень аспірантів МДУ

03.04.2015

Про звернення колективу Мукачівського державного університету до Міністерства освіти і науки України, органів державної та місцевої влади, правоохоронних органів, засобів масової інформації.

26.03.2015

Про організація та перспективи виховної роботи в МДУ.

29.04.2015

Про організацію роботи та викладання дисциплін на кафедрі педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти.

28.05.2015

Про підготовку до проведення прийому студентів у 2015 році

Про результати апробації визначення рейтингу науково-педагогічних працівників МДУ

30.06.2015

Оголошення про засідання вченої ради.

02.07.2015

Про організацію робіт з охорони праці в МДУ

Про реорганізацію кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти

2015/2016 н.р

04.09.2015

Про науково-педагогічну роботу МДУ в 2014/2015 н.р.

Про затвердження структури МДУ

05.10.2015

Про дозвіл на розміщення МДУ тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання послуг

29.10.2015

Про роботу приймальної комісії Мукачівського державного університету у 2015 році

Про підготовку університету до роботи в осінньо-зимовий період

Про результати рейтингового оцінювання якості роботи НПП університету у 20142015 н.р.

19.11.2015

Інформація про заходи що до інформаційного наповнення офіційного сайту МДУ

Про оновлення та затвердження редакційної колегії журналу наукових праць “Науковий вісник Мукачівського державного університету”

7.12.2015

Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки та стан забезпечення навчальною, науковою та методичною літературою

Про організацію інформаційно-рекламної діяльності як елементу профорієнтаційної роботи

Про стан підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі

29.01.2016

Звіт про науково – дослідну роботу

Про питання про роботу Виноградівського державного коледжу

25.01.2016

Про дозвіл на розміщення Мукачівським державним університетом на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг

Про дозвіл на розміщення Гуманітарно-педагогічним коледжем Мукачівського державного університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів,
отриманих за надання платних послуг

Про рекомендації щодо надання студентам МДУ іменних стипендій Закарпатської ОДА та Президента України

25.02.2016

Про рекомендацію до друку монографії

Про розгляд матеріалів ревізії

Про ухвалення фінансового плану МДУ на 2016 рік

31.03.2016

Про фінансовий стан Мукачівського державного університету за 2015 рік

26.05.2016

Про підготовку проведення прийому студентів у 2016 році

Про розширення видів економічної діяльності

Про затвердження вартості освітніх послуг (Вартість надання освітніх послуг на 2016-2017 рік вступу за ступенем “Бакалавр”, ОКР “Спеціаліст”, ступенем “Магістр”., Фінансове забезпечення надання освітніх послуг на 2016-2017 рік вступу)

30.06.2016

Про роботу НМР

Про затвердження освітньо-професійних програм

Про затвердження змін до структури освітньої програми

Про рекомендації щодо призначення студентам іменних стипендій

2016/2017 н.р

31.08.2016

Про затвердження організаційної реорганізацію кафедр факультеу Економіки управління та інженерії

Пpo затвердження організаційної структури МДУ

06.09.2016

Про обрання від МДУ делегатів для участі у Другому всеукраїнському з’їзді навчальних закладів державної форми власності

15.09.2016

Про навчально – методичну роботу МДУ в 2015/2016 н.р. та перспективи її удосконалення

Про затвердження організаційно-управлінської структури МДУ

27.10.2016

Про роботу приймальної комісії у 2016 році

Про результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників у 2015/2016 н.р.

24.11.2016

Про навчально-методичну наукову та виховну роботу кафедри менеджменту та управління економічними процесами

Про стан підготовки наукових і педагогічних кадрів в аспірантурі МДУ

22.12.2016

Про заходи щодо наповнення офіційного сайту МДУ

Про результати наукової роботи в університеті за 2016 рік та основні напрямки і завдання на 2017 рік.

Про дозвіл на розміщення ГПК МДУ на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів за надання платних послуг на 2017 рік

Про дозвіл на розміщення МДУ на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів за надання платних послуг на 2017 рік

18.01.2017

Про затвердження Проекту Правил призначення стипендій студентам, аспірантам МДУ з метою обговорення

Про затвердження складу стипендіальної комісії Мукачівського державного університету

23.01.2017

Про затвердження правил призначення стипендій

26.01.2017

Про рекомендації щодо надання студентам стипендій Президента України

Про ліміти стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія

Про ліміти стипендіатів, яким буде призначатися ординарна (звичайна) стипендія

30.01.2017

Про рекомендації щодо надання студентам іменних стипендій Закарпатської ОДА

Про затвердження матеріалів ліцензійної справи

Про затвердження матеріалів ліцензійної справи

Про затвердження бланку документа про вищу освіту

23.02.2017

Про затвердження фінансового плану на 2017 рік

Про затвердження вартості проживання в гуртожитках на період з 01.02.2017 по 30.06.2017

Про стан та шляхи підвищення рівня організації працевлаштування студентів та випускників

Про результати навчального процесу за І семестр 2016-2017 н.р.

Про діяльність органів студентського самоврядування

23.03.2017

Про роботу Виноградівського державного коледжу МДУ

Про роботу архіву університету, завдання з покращення систематизації та обліку документів

25.05.2017

Про підготовку до проведення прийому студентів у 2017 році

Про навчально-методичну, наукову та виховну роботу кафедри готельно-ресторанної справи

27.06.2017

Про затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр/магістр у 2017 році

2017/2018 н.р

30.08.2017

Про затвердження організаційно-управлінської структури та внесення змін до штатного розпису університету

21.09.2017

Про роботу приймальної комісії Мукачівського державного університету у 2017 році та завдання щодо забезпечення набору студентів у 2018 році

Про навчально-методичну роботу МДУ у 2016-2017 н.р. та перспективи її удосконалення

19.10.2017

Про результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.

Про стан охорони праці та техніки безпеки в університеті

17.11.2017

Про стан підготовки наукових і науково-педегогічних кадрів в аспірантурі МДУ

Про роботу Гуманітано-педагогічного коледжу МДУ

Про зміни до Положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників у Мукачівському державному університеті

28.12.2017

Про дозвіл на розміщення Мукачівським державним університетом на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг на 2018 рік

31.01.2018

Про затвердження змін до Правил прийому до Мукачівського державного університету у 2018 році

Про рекомендацію щодо надання студентам МДУ академічної стипендії Президента України на другий семестр 2017-2018 н.р.

22.02.2018

Про впровадження інноваційних інформаційних сервісів в роботу наукової бібліотеки університету

Про практичну підготовку студентів МДУ

29.03.2018

Про навчально-методичну, наукову та виховну роботу кафедри фінансів

27.04.2018

Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в МДУ

31.05.2018

Про підготовку до проведення прийому студентів у 2018 році

Про атестацію та перевід аспірантів 2016,2017 років вступу

Про затвердження бланка диплому про вищу освіту

03.07.2018

Про атестацію та перевід аспірантів університету спеціальності 051 – Економіка 2017 року вступу

Про затвердження лімітів осіб, які будуть зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу

Про затвердження обсягу педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників на 1 ставку у 2018-2019 н.р.

2018/2019 н.р

27.09.2018 р

Рішення ВР від 27.09.18_1_Про навчально-методичну роботу МДУ у 2017-2018 н.р. та перспективи її вдосконалення

Рішення ВР від 27.09.18_2_Про роботу приймальної комісії у 2018 р. та завдання щодо забезпечення набору студентів у 2019 р

23.10.2018 р.

Рішення ВР від 23.10.18_1_Про стан впровадження інноваційних інформаційних технологій у навчальний процес

Рішення ВР від 23.10.18_2_Про результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників у 2017-2018 н.р

20.11.2018

Рішення ВР_1 від 22.11.18 Про навчапльно-методичну, наукову та виховну роботу кафедри туризму і рекреації

20.12.2018

Рішення ВР_1 від 20.12.18 Про виконання ухвал вченої ради університету

Рішення ВР_2 від 20.12.18 Про результати наукової роботи в університеті на 2018 рік та основні напрями і завдання наукової діяльності на 2019 рік

Рішення ВР_3 від 20.12.18 Про роботу спеціалізованих вчених рад університету

19.03.2019

Рішення ВР_1 від 19.03.19 Про внесення змін у порядок денний

Рішення ВР_2 від 19.03.19 Про фінансовий стан університету за 2018 р.