Відділ моніторингових досліджень

Назва Відділ моніторингових досліджень
Начальник відділу д.е.н., проф. Пітюлич Михайло Іванович
Адреса  каб. 100, вул. Ужгородська, 26, м.Мукачево
e-mail nauka@mail.msu.edu.ua

Основні завдання та функції відділу

1. Моніторинг наукової, науково-технічної, виробничої, інноваційної діяльності для впровадження у виробництво та навчальний процес наукових розробок.
2. Розробка і організація заходів щодо розширення наукових зв’язків МДУ з іншими науковими установами.
3. Надання методичної та технічної допомоги науковим підрозділам університету при заключенні і виконані договорів про творчу співпрацю з закладами НАНУ, ВНЗ, підприємствами та установами України, а також з країнами ближнього та дальнього зарубіжжя.
4. Забезпечення взаємного обміну науковою інформацією з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.
5. Організація і здійснення робіт по забезпеченню інформаційно-рекламного супроводу науково-технічних заходів університету.
6. Забезпечення застосування функцій Інтернет в науковому і адміністративному процесах.
7. Забезпечення допомоги у проведенні науково-практичних конференцій і семінарів, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.
8. Моніторинг пропозицій щодо проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів з питань вищої освіти та науки.
9. Моніторинг практичного застосування результатів досліджень, авторський нагляд і надання технічної допомоги при їх впровадженні.
10. Проведення і аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників у Мукачівському державному університеті