Відділ охорони праці

Назва відділ охорони праці
Завідувач відділу Гобрей М.В.
Співробітники Самус Л.Ф.
Інструктор з пожежної безпеки
Адреса м.Мукачево, вул. Ужгородська 26
Телефон (03131)31341
e-mail op@mail.msu.edu.ua

Основні завдання відділу:

Згідно з Законом України про охорону праці в університеті був створений відділ охорони праці для організації правових, організаційно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі праці і навчання.

 • забезпечення безпеки навчального процесу;
 • забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
 • професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;
 • вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

Основні функції відділу:

 • Забезпечення працюючих положеннями, правилами, стандартами, нормами, зразками інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці;
 • Паспортирізація структурних підрозділів, відділів, служб, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;
 • Облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також завданої шкоди від цих подій;
 • Підготовка статистичних звітів університету з питань охорони праці;
 • Розробка перспективних та поточних планів роботи університету щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • Робота методичного кабінету охорони праці, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів;
 • Допомога загальноуніверситетській комісії з питань охорони праці в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;
 • Підвищення кваліфікації і перевірка знань посадових осіб з питань охорони праці;
 • Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у розробленні заходів з питань охорони праці;
 • Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці;
 • Розглядає факти наявності ситуацій, небезпечних для життя і здоров’я працівників та студентів.