Відділ виконання та контролю діловодства

Назва Відділ виконання та контролю діловодства
Начальник відділу Добош Вікторія Петрівна
Адреса м.Мукачево вул.Ужгородська 26, к. 205
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail kanz@mail.msu.edu.ua

Основні завдання відділу

– встановлення в університеті єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах.

– приймання, перевірка, реєстрація та організація доставки кореспонденції до структурних підрозділів;

– забезпечення своєчасного розгляду вхідної кореспонденції керівництвом університету;

– систематичний контроль за своєчасним виконанням документів та інформування керівництва про хід їх виконання;

– приймання від структурних підрозділів університету документів, їх реєстрація, зберігання, перевірка правильності оформлення;

– представлення підготовлених документів до затвердження керівництвом університету;

– ознайомлення співробітників з розпорядчими документами керівництва університету;

– оформлення і організація відправлення вихідної кореспонденції;

– оформлення і реєстрація відряджень працівників університету;

– розсилання електронною поштою організаційно-розпорядчих документів (накази, розпорядження, оголошення, та інші) у межах університету;

– перевірка ведення діловодства у структурних підрозділах;

– формування виконаних документів у справи згідно з номенклатурою справ університету та підготовка їх для здачі до архіву університету;

– зберігання і використання документів у поточному діловодстві;

– реєстрація, облік та зберігання звернень громадян у відповідному журналі;

– складання інструкції з діловодства університету;

– завірення документів гербовою печаткою Мукачівського державного університету;

– розробка та ведення номенклатури справ університету, відповідальність за стан обліку та збереження наявних в архіві документів, законність користування ними;

– ведення архівного електронного журналу обліку особових справ студентів, які навчалися в університеті;

– реставрування наявних в архіві документів і справ, підготовка документів, які підлягають передачі на зберігання до міського та Державного архівів, складання описів та актів цих документів.

Співробітники відділу

Добош Вікторія Петрівна – начальник відділу

Зімовська Надія Сергіївна – фахівець І категорії

Комят Наталія Володимирівна – діловод

Полажинець Надія Михайлівна – завідувач архівом