Бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Скорочена програма підготовки

Вступ на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

Перелік спеціальностей та вступних випробувань

Конкурсний відбір, його організація та проведення

Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Програми вступних випробувань


 

Старші курси

Вступ на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра з нормативним терміном навчання на вакантні місця на основі здобутого освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або наяввності активної форми навчання освітнього ступеня бакалавр

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

Перелік спеціальностей та вступних випробувань

Конкурсний відбір, його організація та проведення

Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Програми вступних випробувань