Програми вступних випробувань освітній ступінь “Бакалавр” на 2-3 курс (з нормативним терміном навчання)

Програми вступних випробувань

2 курс, 3 курс Фахове вступне випробування
Спеціальність (освітня програма) Програма
012 Дошкільна освіта 2-й курс завантажити
3-й курс завантажити
013 Початкова освітa (Початкова освіта) 2-й курс завантажити
3-й курс завантажити
013 Початкова освіта (Початкова освіта та психологічний супровід
освітньої діяльності)
завантажити
013 Початкова освіта (Початкова освіта і соціальна педагогіка) завантажити
025 Музичне мистецтво завантажити
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство завантажити
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
2-й курс завантажити
3-й курс завантажити
053 Психологія завантажити
015 Професійна освіта (Економіка)  завантажити
051 Економіка завантажити
075 Маркетинг 2-й курс завантажити
3-й курс завантажити
072 Фінанси, банківська справа та страхування  завантажити
071 Облік і оподаткування  2-й курс завантажити
3-й курс завантажити
073 Менеджмент  завантажити
281 Публічне управління  завантажити
131 Прикладна механіка завантажити
133 Галузеве машинобудування 2-й курс завантажити
3-й курс завантажити
182 Технології легкої промисловості (КТШВ) завантажити
182 Технології легкої промисловості (ПВГВ) завантажити
015 Професійна освіта (Дизайн) завантажити
015.17 Професійна освіта  (Технології виробів легкої промисловості) завантажити
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)  завантажити
014. 02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) завантажити
241 Готельно-ресторанна справа  завантажити
242 Туризм завантажити
106 Географія завантажити