Програми вступних випробувань освітній ступінь “Бакалавр” на перший курс (зі скороченим терміном навчання)

Програми вступних випробувань

Спеціальність (освітня програма) Фахове вступне випробування
012 Дошкільна освіта  завантажити
013 Початкова освіта  завантажити
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  завантажити
025 Музичне мистецтво  завантажити