Перелік спеціальностей та вступних випробувань

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістр на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 053 «Психологія», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм»:

Спеціальність Освітня програма Вступне випробування
Факультет економіки, управління та інженерії
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

Інші спеціальності Облік і оподаткування Додаткове вступне випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

071 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит Фахове вступне випробування
Інші спеціальності Фінанси і кредит Додаткове вступне випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

073  Менеджмент Менеджмент організацій Фахове вступне випробування
Інші спеціальності Менеджмент організацій Додаткове вступне випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

075 Маркетинг Маркетинг Фахове вступне випробування
Інші спеціальності Маркетинг Додаткове вступне випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Фахове вступне випробування
Інші спеціальності Готельно-ресторанна справа Додаткове вступне випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

242 Туризм Туризм Фахове вступне випробування
Інші спеціальності Туризм Додаткове вступне випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування