Переваги навчання в МДУ

Географічне розташування

 • Мальовнича місцевість в центрі Європи;
 • Зручна транспортна комунікація;
 • Компактне місто з розвинутою європейською інфраструктурою.
Спеціальності і освітні програми

 • 22 спеціальності та 25 освітніх програм бакалаврату;
 • 13 спеціальностей та 14 освітніх програм магістратури;
 • 4 спеціальності та 4 освітньо-наукові програм аспірантури.
Викладацький склад

 • висококваліфіковані науково-педагогічні кадри
 • 12 % викладачів доктори та професори;
 • 60 % викладачів кандидати та доценти.
Умови контракту         

 • Фіксована вартість освітніх послуг на весь термін навчання;
 • Можливість здійснення поетапної оплати за навчання (щороку, щосеместрово);
 • Надання «фінансових» канікул для сплати вартості навчання.
Умови отримання освіти (можливості для навчання)

 • Диплом державного зразка;
 • Навчання за державним замовленням;
 • Можливості для одночасного (паралельного) навчання за кількома спеціальностями та за декількома освітніми програмами;
 • Проходження практики на провідних підприємствах України та за кордоном;
 • Можливості для продовження навчання в аспірантурі.
Міжнародна діяльність

 • Участь студентів у міжнародних конкурсах та бізнес-проектах;
 • Програма обміну з іноземними університетами;
 • Програма спільного (паралельного) навчання з можливістю отримати диплом європейського зразка;
 • Програма міжнародної семестрової академічної мобільності.
Студентське самоврядування

 • Студентська молодь ініціює зміни;
 • Екскурсії Україною та закордонні мандрівки;
 • Активна участь у житті університету та міста;
 • Захист прав та інтересів студентів.
Цікаве та насичене студентське життя

 • Розвиток творчих та спортивних здібностей;
 • Участь у колективах художньої самодіяльності;
 • Любительські та професійні спортивні осередки;
Матеріальне забезпечення навчання

 • Сучасна матеріально-технічна база для лабораторних занять та наукових досліджень;
 • Зручні, обладнані сучасними засобами навчання аудиторії;
 • 3 гуртожитки з 100% забезпеченням проживання;
 • Унікальна наукова бібліотека;
 • Електронні читальні зали;
 • Вільний доступ до Wi-Fi та електронної бібліотеки;
 • Онлайн послуги бібліотеки;
 • Функціонування віртуального навчального середовища з усіх дисциплін.