Умови вступу

Перелік документів і порядок їх подання

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії МДУ заяву у паперовій формі.

Іноземці, кандидати для навчання в Україні, подають такі документи:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 6 фотокарток розміром 30х40 мм;

8) згоду на збір та обробку персональних даних;

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

10) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури;

11) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому до Мукачівського державного університету та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

12) заяву на ім’я  ректора університету.

Документи, зазначені у пунктах 1-5,  мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у пунктах 1-4, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Тривалість навчання
–   Бакалавр — 4 роки;
–   Магістр —  1,5 роки після програми бакалавра;
–   Доктор філософії — 4 роки (при наявності диплома магістра).