Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Економіка»

ПРОФЕСІЯ: ЕКОНОМІСТ

 

 

Великий економіст повинен володіти рідкісним поєднанням талантів … Він повинен бути – певною мірою – математиком, істориком, державним діячем і філософом. Він повинен міркувати символами і добре володіти словом. Він повинен розуміти частку в контексті загального і вміти однією думкою з легкістю торкатися абстрактного, і конкретного. Він повинен вивчати інформацію у світлі минулого – заради майбутнього. Ніщо в людській природі і інститутах суспільства не повинно оминати його увагу. Він повинен бути одночасно цілеспрямованим і зверненим до неба, як справжній художник, але при цьому твердо стояти на ногах і бути практичним, як політичний діяч.

Джон Кейнс

 

Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи діяльності та пропонувати шляхи вирішення проблемних ситуацій.

 

              https://biznesua.com.ua/profesiya-ekonomist/

Роль професії економіста у сучасних реаліях зростає, він зобов’язаний передбачати наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, інвестиційного проекту, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

В основу професійної діяльності сучасного економіста закладено:

 • навички аналізування тенденцій та перспективи розвитку економічної системи на рівні територіальних одиниць, регіону та держави загалом;
 • планування, розрахунок ефективності та визначення доцільності інвестиційних проектів на всіх рівнях, обґрунтування напрямів розвитку інвестиційного клімату, як чинника економічного розвитку;
 • планування матеріальних, трудових і фінансових витрат, раціональне використання всіх видів ресурсів;
 • визначення внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на економічні результати виробництва та реалізацію продукції, прибутковість, фінансовий стан та платоспроможність підприємства;
 • підвищення ефективності діяльності підприємства, враховуючи аналіз його фінансово-господарської діяльності, розроблення заходів щодо забезпечення режиму економії;
 • обґрунтування, який з обраних напрямів діяльності є рентабельний, який проект слід призупинити або зовсім закрити

 

Можливості навчання за спеціальністю 051 «Економіка» в

Мукачівському державному університеті

Сьогодні постає питання необхідності ґрунтовної підготовки фахівців економічного напряму і не тільки для професійної, а й викладацької та наукової діяльності. Саме тому, було прийнято рішення про відкриття у Мукачівському державному університеті нової спеціальності 051 «Економіка» за всіма існуючими в Україні рівнями вищої освіти:

 

Рівень вищої освіти Термін навчання Перелік конкурсних предметів
молодший бакалавр – забезпечує формування професійних навичок та компетенцій з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад 2 роки На основі повної загальної середньої освіти (другий предмет вибирається вступником – один із запропонованих)

1. Українська мова та література

2. Математика/Історія України

бакалавр – який передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 051 «Економіка». 4 роки На основі повної загальної середньої освіти (третій предмет вибирається вступником – один із запропонованих)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова/географія

магістр – другий рівень вищої освіти, який забезпечує формування у студентів не тільки професійних навичок та компетенцій, а й забезпечує можливості для викладацької та наукової роботи 1,5 роки На основі диплома бакалавра, за результатами ЗНО з іноземної мови та фахового вступного випробування
доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 4 роки На основі диплома магістра, за результатами вступного випробування

 

 Ким Ви можете працювати в майбутньому (посади, які може займати фахівець з економіки)

 • керівник підприємства або підрозділу;
 • економіст підприємства;
 • комерційний директор;
 • заступник директора з економічних питань;
 • радник (в органах державної влади);
 • керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних, соціально-політичних, освітніх, тощо);
 • економіст-аналітик;
 • економіст відділу нормування та оплати праці;
 • економіст з ціноутворення;
 • економіст з бюджетування;
 • спеціаліст з інвестування;
 • начальник фінансово-економічної служби;
 • керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів.

 

Головною перевагою спеціальності «Економіка» є її актуальність, так як економісти завжди були і будуть затребувані. Крім цього, випускник має наступні переваги, як:

 • універсальність – можна знайти роботу в будь-якій сфері бізнесу;
 • високий попит на ринку праці;
 • високий рівень заробітної плати;
 • можливість успішно почати власний бізнес з мінімальними витратами, так як економічні знання дозволять, заздалегідь, розрахувати всі ризики та перспективи.

Перелік основних професійно-орієнтовних дисциплін:

Теорія ринку Інноваційні моделі підприємства
Основи фінансово-економічних розрахунків Економіка логістики
Ресурсне забезпечення підприємства Конкурентоспроможність бізнесу
Аналіз вигод і витрат Економічна безпека підприємства
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Діагностика ризиків
Оцінка вартості бізнесу Тренінг-курс «Антикризовий аналіз»
Планування і контроль на підприємстві Тренінг-курс «Start-Up»
Формування бізнес-моделі підприємства Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»

 

Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Економіка»

до Мукачівського державного університету!

Вдалого Вам вибору, шановні абітурієнти!