Робочі навчальні плани КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Заочна форма навчання

 

2017-2018 навчальний рік